Tribu

Katukina Pano

Com en els seus actuals “jocs”, formes abreujades d'antics rituals en què la constitució de la societat emergeix de la interacció entre els participants, els Katukina emfatitzen en la seva pròpia història els contactes amb grups indígenes veïns, a partir dels quals reformulen i reconstrueixen els seus ordenis socials. No seria per un altre motiu que el Pare Tastevin, al començament del segle XX, els va definir com...

“mostra de totes les races”

Són dos les Terres Indígenes (TU) en les quals habiten els katukina. La TU del riu Gregório, la primera que fos demarcada en l’Estat d’Acre en 1982, està situada en el municipi de Tarauacá i és també habitada pels Yawanawá. A partir d’un procés de revisió dels seus límits, finalitzat en el 2006, aquesta TU va passar a abastar 187.400 hectàrees. Els habitants de l’esmentada TU estan localitzats en dos llogarets: una situada a la vora del riu Gregório i una altra bandejant el riu Tauari.

La TU del riu Campinas, demarcada en 1984 i amb 32.624 hectàrees –situada a la frontera dels estats d’Amazones i Acre-, se circumscriu als límits dels municipis de Ipixuna (AM) i Tarauacá (AC). No obstant això l’esmentat, la seu de de el municipi de Cruzeiro do Sul és el nucli urbà més pròxim a l’àrea esmentada; a tot just 55 quilòmetres del llogaret. La TU del riu Campinas, en tota la seva extensió aquest-oest, està tallada per la ruta BR-364 (Riu Branco-*Cruzeiro do Sul). A partir dels marges de la ruta, els katukina que allí resideixen es distribueixen en cinc llogarets: Campinas, Varinawa, Samaúma, Masheya i Bananeira.

Al començament de 2.000 les obres d’asfaltat de la ruta esmentada van avançar sobre la TU del riu Campinas alterant les seves condicions ecològiques i econòmiques. Per aquesta raó, actualment escassegen els animals de caça, bona part de la dieta alimentària està composta per articles industrialitzats comprats a la ciutat i és freqüent el trànsit de vehicles i persones estranyes per les seves terres.

NOM I DEFINICION

Definir qui són els katukina, guiats exclusivament per la denominació del grup, no és una tasca senzilla. Des de la primera meitat del segle passat, els registres històrics elaborats pels missioners, viatgers i agents governamentals sobre les poblacions indígenes del riu Juruá refereixen a grups indígenes coneguts per la denominació katukina. No obstant això, “Katukina” (o Catuquinha, Katokina, Katukena i Katukino) és un terme genèric que va arribar a ser atribuït a cinc grups lingüísticament diferents encara que geogràficament pròxims, segons l’antropòleg Paul Rivet (1920). Actualment, aquest número es va reduir a tres: un pertanyent a la família lingüística katukina, a la regió del riu Jutaí, en l’estat d’Amazones, i dues de la família lingüística Pano, en l’estat d’Acre.

Cap dels dos grups pano coneguts pel nom de “katukina” el reconeix com a acte denominació. Els membres d’un d’aquests grups, localitzats en els marges del riu Envira, en les proximitats de la ciutat de Feijó, prefereixen ser reconeguts com Shanenawa, la manera en què s’acte denominen. Els de l’altre grup, no reconeixen en el nom “Katukina” algun significat en la seva llengua, encara que l’adopten esmentant que tal denominació, en veritat, va ser “donada pel govern”.

Aquest article refereix solament a l’últim dels grups referits. La denominació “Katukina” es va tornar acceptada pels membres dels seus respectius llogarets, localitzades a la vora dels rius Campinas i Gregório. En els últims anys, a partir de l’actuació de joves líders indígenes, s’està consolidant l’ús de la denominació Noke Kuin, que és lliurement traduïda com a “gent veritable”. A l’interior del grup, són encara reconegudes altres sis acte denominacions que refereixen als sis clans en els quals es divideixen: Varinawa (poble del Sol), Kamanawa (poble de l’unça), Satanawa (poble de la Llúdria), Waninawa (poble del Pupuña1), Nainawa (poble del Cel), Numanawa (poble de Juruti2). És important notar que, amb excepció de Nainawa, tals denominacions són idèntiques als noms d’algunes de les seccions del poble Marúbo.